Rádóckölked

Üdvözöljük Rádóckölked Község Önkormányzatának honlapján!

Legfrissebb híreink, közleményeink:


Eboltás!

Rádóckölked községben 2023. szeptember 11.-én (Hétfőn)
Helyszín: Faluház udvara
Időpont: 08:00-08:30

Nagykölked községben 2023. szeptember 11.én (Hétfőn)
Helyszín: Italbolt előtt
Időpont: 09:00-09:30

Harasztifalu községben 2023.Szeptember 11.-én (Hétfőn)
Helyszín: Italbolt előtt
09:30-10:00


TÁJÉKOZTATÁS Áramszünetről

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy
az E.ON közleménye szerint 2023. szeptember 1-énkarbantartás miatt áramszünet lesz, ezérta Vasaljai Közös Önkormányzati Hivatatal Rádóckölkedi Kirendeltségéna személyes és telefonos ügyfélfogadás szünetel.

A halasztást nem tűrő, rendkívüli esetekben Neumann-né Janzsó Ildikó aljegyző telefonon elérhető a

06 30/204 5370-es telefonszámon, illetve írásos kérelmüket, bejelentéseiket az épület levélszekrényébe helyezhetik el.


Rádóckölked község hulladékgyűjtési naptára 2023.


HIRDETMÉNY
Óvodai-Bölcsődei beíratásról
Egyházasrádóc község Önkormányzata a 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 20.§(1) bekezdése alapján az óvodai és bölcsődei beiratkozás idejéről az alábbi közleményben tájékoztatja az óvodába - bölcsődébe készülő gyermekek szüleit.

Felhívom az érintett szülők figyelmét, hogy a 2023/2024- es nevelési évre vonatkozóan az

ÓVODAI - BÖLCSŐDEI BEIRATÁS IDŐPONTJA

2023. 04. 20.-án (csütörtök) 08.00 – 17.00 óráig

2023. 04. 21.-én (péntek) 08.00 – 17.00 óráig


Nyílt Nap a Bölcsiben!

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket a MESEHÁZ BÖLCSŐDE nyílt napján: 2023. 04. 17.-én (hétfőn) 9:00 – 11:00 – ig

-MEGISMERKEDHETNEK A BÖLCSŐDE DOLGOZÓIVAL
- BEJÁRHATJÁK AZ ÉPÜLETET, AZ UDVART
- TÁJÉKOZTATÁST KAPNAK SZOKÁSAINKRÓL
- HALLANAK A BÖLCSŐDEI HÉTKÖZNAPOKRÓL, A BESZOKTATÁS MENETÉRŐL
- VÁLASZT KAPNAK VALAMENNYI KÉRDÉSÜKRE


HIRDETMÉNY
A kifüggesztés napja: 2023. március 17. A levétel napja: 2023. június 16. Az eljáró hatóság: Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. Az ügy iktatószáma: 122416/2023. Az ügy tárgya: Ingatlan(ok) jogi helyzetének rendezése

Ügyfél neve, címe: Kajdócsi János; 9784 Rádóckölked, Fő utca 39.
Az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság ezúton felhívja a figyelmet arra, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy(ek) hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetőleg halálának időpontjáról, úgy ezt - a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül - az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.


Közlemény:

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Faluház felújítása idején 2023. Március 6.-tól, (előreláthatólag) április végéig a Vasaljai Közös Önkormányzati Hivatal Rádóckölkedi Kirendeltségén a személyes és telefonos ügyfélfogadás szünetel.


STKH decemberi zöldhulladék gyűjtés


2022. decemberében az enyhe időjárási viszonyok miatt további 1 alkalom zöldhulladék-gyűjtési nap került kijelölésre minden településen, erről az STKH honlapján (www.stkh.hu) a zöldhulladék-gyűjtés menüpont alatt tájékozódhat. A zöldhulladék kizárólag az erre a célra rendszeresített, STKH logóval ellátott zöldhulladék-gyűjtő zsákokban vagy szabványos, barna színű hulladékgyűjtő edényekben gyűjthető, amelyet a közszolgáltatónál is megvásárolhat.


Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat pályázati kiírás 


A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.Földhivatali főosztály HIRDETEMÉNYE:
Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (Foktftv.) 21. §-a alapján a jelen hirdetményt teszi közzé a kormányzati portálon, az ingatlanügyi hatóság honlapján és az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján illetőleg hirdetőtábláján, adategyeztetés céljából.Magyarország  9784 Rádóckölked, Fő utca 92. 
Minden jog fenntartva 2022
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free!